akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


PETYCJA W SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA GLIFOSATU NA TERENIE MIASTA KONINA

2020/06/17


Zwracamy się do Prezydenta Miasta Konina o wydanie zakazu stosowania glifosatu na terenie Konina.

Jako nieselektywny herbicyd glifosat powoduje obumieranie wszystkich roślin poddanych jego działaniu. Pochodne glifosatu akumulują się w środowisku, przenikają do żywności, a ich ślady znajdują się w ciele każdego z nas. Glifosat wykorzystuje się nie tylko w uprawach rolnych i leśnych. W przestrzeni miejskiej: w parkach, na placach zabaw, na terenach ogródków działkowych i przydomowych, na cmentarzach, chodnikach, pasach przydrożnych i wielu innych obiektach glifosat jest najpowszechniej stosowanym pestycydem.

Petycję możecie podpisać tutaj:

PETYCJA W SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA GLIFOSATU NA TERENIE MIASTA KONINA

Termin pozwolenia na stosowanie glifosatu w Unii Europejskiej mija 15 grudnia 2022 roku. Jednak wiele państw europejskich już teraz wprowadza ograniczenia lub całkowity zakaz stosowania tego typu środków chwastobójczych. Jako pierwsza zakaz ten wprowadziła Austria, a w ślad za nią Luksemburg. Liczne ograniczenia wprowadziły również Czechy, Niemcy, Francja, Belgia oraz Włochy.

Na bezpośredni kontakt z glifosatem narażone są przede wszystkim dzieci bawiące się na chodnikach, w parkach, ogródkach, placach zabaw (upadki, kontakt z podłożem). Każdy kontakt z tak silnym środkiem chemicznym może być niebezpieczny dla dziecka. Wystarczy by dotknęło ono spryskanego chodnika, barierki, huśtawki, a następnie włożyło palce do buzi powodując silne zatrucie, wymioty, gorączkę.

Na negatywne działanie glifosatu skazane są także zwierzęta domowe. Zdaniem weterynarzy, jeśli pies ma styczność ze spryskaną trawą może dojść do silnego zatrucia. Opisy wypadków z terenu Polski znajdują się w tekstach, do których linki udostępniamy poniżej.

Wypadki zdarzają się również w Koninie: w zeszłym roku 2019 w wyniku użycia Roundupu przy ulicy Sybiraków, umarł jeden pies, a kilka innych ciężko chorowało.

Podobna sytuacja miała miejsce wcześniej przy ul. Legionów 4.  Opisy podobnych wydarzeń bez trudu można znaleźć w mediach:

https://www.dami.walbrzych.pl/spoleczenstwo-3/item/18296-uwazajcie-na-swoje-dzieci-i-psy

https://www.naszraciborz.pl/site/dodaj_komentarz/1-aktualnosci/0-/35197-psy-na-polnej-podtru–322-y-si–281–randapem-/464540.html

https://www.lublin112.pl/otruli-psa-niebezpieczne-opryski-terenie-lublina/

Domagamy się, aby w Koninie stosowane były – zalecane przez Unię Europejską – alternatywne metody zwalczania chwastów, które są mniej szkodliwe dla zdrowia i życia ludzkiego.

 

Niniejsza petycja wystosowana jest w oparciu o art. 2 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195).

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG