akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Po konsultacjach regulaminu KBO

2016/01/11


[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Publikujemy dzisiaj email, który jeden z uczestników konsultacji społecznych w sprawie regulaminu KBO skierował do Centrum Organizacji Pozarządowych. W jego odczuciu, w niezrozumiały sposób przekształcono jego propozycję. 

Witam o ile to możliwe tym elektronicznym mejlem pisemnie chciałbym wnieść sprzeciw do Projektu Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie realizacji ,,Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2017-2019 a dokładnie zmiany zapisu regulaminu:

§ 5 pkt 1:

„Wniosek może zostać rozpatrzony pozytywnie w przypadku, gdy:”, podpunkt d) jego szacunkowy koszt  realizacji nie przekracza: wnioski małe do wartości 99.999,99 zł / wnioski duże od 100.000,00 zł do wartości 450.000,00 zł. Wynika to z podziału puli dwóch milionów złotych przeznaczonej na wnioski duże i małe w proporcji: małe 50% i duże 50%”.

Celem mojej zgłoszonej uwagi było zwiększenie możliwości dojścia do wygrania sensownym projektom do 100 tyś nie ograniczając ich do 30 tyś zł dlatego gdyż w poprzednim podziale finansowym ciekawe projekty do 100tyś miały trudności. Obecny zapis faktycznie zwiększa kwotę projektów małych z 30 tyś zł do 100tyś zł i daje pomysłodawcą projektów małych większe pole do sensownych pomysłów co myślę może bardziej aktywnie zmobilizować mieszkańców do udział w KBO.

Niestety nie zrozumiałym są dalsze zmiany i określenie w sprawozdaniu ze: „uwaga została przyjęta częściowo” albowiem propozycje nie zostały przyjęte częściowo a wręcz ich sens został całkowicie zmieniony lub źle odebrany bo nikt z pomysłodawców nie wnosił uwagi tak prymitywnego ograniczenia projektów dużych do kwoty 450tyś zł ani też nikt nie wnosił chęci zmiany wcześniejszej proporcji: 30% małe i 70% duże na: 50% małe i 50% duże.

Dlatego uważam ze o ile podniesienie kwoty projektów małych do 100tyś zmobilizuje mieszkańców do udziału w KBO to tak drastyczne obniżenie kwoty do 450tyś zł projektów dużych da całkowicie odwrotny skutek.

W obecnym podziale faktycznie zablokowano prawdopodobieństwo zaangażowania całej lub prawie całej kwoty budżetu obywatelskiego na jeden projekt duży bo wcześniej była „luka” i możliwość aby projekt duży mógł zgarnąć całość 70% czyli 1,4ml zł ale tak rażące ograniczenie kwotowe pomysłodawców tylko do 450tyś zł odebrało im sensowne projekty duże (ogólno-globalno-miejskie) dla całego miasta dając tylko większą możliwości projektom małym i średnim bo niema tu mowy już o projektach dużych pozostały one tylko z nazwy.

Przecież by osiągnąć ten sam efekt wystarczyło by nie zmieniać sprawdzonej już proporcji  30% małe i 70% duże a zwiększyć próg kwotowy projektów małych do 100tyś i ograniczyć projekty duże do kwoty połowy z całości 2mln zł czyli 1mln zł lub ewentualnie w ostateczności ograniczyć do połowy z 70% (1,4mln) czyli 700tyś pomimo tego dodam ze w tej kwestii dokładnie takie zmiany były zgłaszane w rozmowach na spotkaniach w sprawie KBO.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1770″ img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dodatkowo dodam ze mogę poprzeć się przykładem w postaci BO Suwałek (podobnego w liczbie ludności miasto do Konina) gdyż tam taki problem drastycznego finansowego ograniczenia pomysłodawców w rozsądnym i nieograniczającym podziale na projekty małe i duże nie występuje (problem tzn: luka – zagarnięcia większej części funduszu BO na jeden duży projekt oraz zmotywowania mieszkańców do zgłaszania większej ilości bardziej pożytecznych i sensownych projektów małych do 100tyś zł a nie ograniczając ich do 30tyś zł).

BO Suwałk podzielono na projekty duże od 100tyś do 700tyś zł (łączna pula projektów dużych to 1,4mln zł), a małe nie mogą przekroczyć 100tyś zł (łączna pula projektów małych to 600 zł) Razem 2mln zł.

Jak widać na podanym przykładzie BO z innego miasta można wsiąść przykład i raz a dobrze, rozsądnie podzielić 2mln zł BO w Koninie a nie jak teraz w Koninie co roku dokonywane są w tej kwestii zmiany.

Pozdrawiam Łukasz 🙂

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG