akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Transparentność – to takie proste

2015/09/08


[vc_row][vc_column][vc_column_text]Transparentność, równy i sprawiedliwy dostęp do dóbr publicznych, konieczność wprowadzenia szczegółowych regulacji, to hasła, które były przedmiotem dyskusji spotkania otwartego, które zorganizowało Stowarzyszenie AKCJA KONIN w dniu 7 września 2015 r., na którym zaprezentowało zebranym raport z dotychczasowych działań przeprowadzonych w ramach projektu Monitoring lokali udostępnianych organizacjom pozarządowym w Koninie.
W spotkaniu, które odbyło się w kawiarni w OSKARDZIE, wzięło udział ponad dwadzieścia osób; byli to członkowie organizacji pozarządowych, prelegenci – Szymon Osowski, Monika Koszewska, jak również ci, na których obecność liczono najbardziej, czyli przedstawiciele władz miasta – wiceprezydent Sławomir Lorek, pracownicy Centrum Organizacji Pozarządowych – Bartosz Jędrzejczak i Sławomir Kurek; przybyli również radni – Witold Nowak, Krystian Majewski, Michał Kotlarski i poseł Jacek Kwiatkowski. Spotkanie rozpoczęło się od omówienia raportu. Damian Kruczkowski z AKCJI KONIN mówił o tym w jaki sposób zbierano dane, na których podstawie pisano raport, jakie dane zebrano i jaki pojawił się obraz rzeczywistości w kwestii użyczania lokali miejskich organizacjom pozarządowym, który opracowano w trakcie analizy zgromadzonego materiału. Wskazał również lokalizację, pod którą dostępny jest raport wraz z załącznikami. Mówił również o tym, jakie zagrożenia mogą wynikać z braku szczegółowych i klarownych zasad użyczania lokali miejskich, a na koniec zgromadzonych i przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, zaprosił w imieniu AKCJI KONIN do tworzenia zespołu, który miałby takie zasady opracować.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1314″ img_size=”large”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1315″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Następnie głos zabrał Szymon Osowski, który zreferował analizę prawną zamieszczoną do raportu sporządzoną przez Krzysztofa Izdebskiego. Mówił przede o konieczności uszczegółowienia i doprecyzowania zasad użyczania lokali miejskich, które w międzyczasie zdążyły się gdzieś pojawić, ale jak podkreślał, nie są one w pełni jasne i klarowne, co nadal rodzi ryzyko, iż będą pojawiały się niejasności, a także konflikty pomiędzy samymi organizacjami. Przywoływał przykłady z Warszawy, Torunia, czy Szczecina, gdzie takie regulacje zostały już opracowane. Przyznał, iż byłoby dobrze, aby miasto i zespół który ma zostać powołany, pochyliły się nad zaleceniami wynikającymi z raportu i wprowadziły je w życie, bo utworzony w trakcie ich pracy dokument, mógłby być śmiało wzorcem dla innych miast w kraju, tym bardziej, że podobnych rzeczy jeszcze w Polsce jest stosunkowo mało. Główny nacisk kładł na transparentność działań i konieczność uniknięcia sytuacji, w których przyznanie lokalu jednej organizacji, a nie przyznanie drugiej, będzie budziło wątpliwości w sferze kryteriów przyznawania i prowadziło do pojawiania się głosów sprzeciwu, czy oskarżeń, jak zostało wskazane w raporcie.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1316″ img_size=”large”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1317″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Monika Koszewska z Pracowni Miejskiej, mówiła o tym, jak ważne są przejrzyste regulacje pod kątem współpracy miasto-społeczeństwo. Im czytelniejsze są zasady, tym łatwiej i przyjemniej współpracuje się obu stronom. Dobre regulacje wpływają znacząco na poprawę relacji pomiędzy stronami, jakiejkolwiek interakcji, a w tym wypadku mowa była o mieście i organizacjach pozarządowych. Czytelne i sprawiedliwe zasady inicjują i wspierają inicjatywy oddolne, aktywizują mieszkańców, na czym głównie powinno dzisiaj zależeć miastu, a co bywa naprawdę trudne. Wskazała również, iż uregulowanie kwestii związanych z użyczaniem lokali miejskich musi nastąpić, chociażby z uwagi na prognozy GUS, które przewidują, iż w ciągu najbliższych 15 lat liczba mieszkańców Konina może spaść nawet i o 10 tysięcy osób, a co za tym idzie, miastu na pewno przybędzie lokali, którymi będzie musiało sprawiedliwie i transparentnie administrować w imieniu całej społeczności, a do tego niezbędne będą przejrzyste zasady.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Po wystąpieniu gości, głos zabierały osoby z sali, które dopytywały o szczegóły raportu, o ewentualne załączniki, o których również była mowa, jak również proponowały konkretne pomysły, które należałoby wziąć pod rozwagę w trakcie prac zespołu, który w przyszłości zostanie powołany.
Janusz Miedziński, wiceprezes AKCJI KONIN, podkreślił raz jeszcze, iż raport jest wyłącznie głosem AKCJI KONIN w tej kwestii i jako taki, nie powinien być już przedmiotem dyskusji. Niezaprzeczalnym jest fakt, iż regulacja zasad jest niezbędna, zatem należałoby skupić się już w tej chwili na konkretnych planach i działaniach, jak tego dokonać, oczywiście w ramach utworzonego zespołu.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1318″ img_size=”large”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1319″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Całe spotkanie podsumował pięknie Jerzy Wojciechowski, wiceprzewodniczący Rady Seniorów Miasta Konina, który powiedział, że pomysł stworzenia regulaminu bardzo się podoba; prosił również o uwzględnienie konińskich seniorów, od których my, młodzi, możemy jeszcze wielu rzeczy nauczyć się i niejednokrotnie skorzystać z ich pomocy i doświadczenia. Powiedział, że nieważne jest kto, prosił, abyśmy nie dzielili się na tych i tamtych, na strony i obozy, a dla wspólnego dobra nas wszystkich, mieszkańców miasta, utworzyli ten zespół i wprowadzili te konieczne, jak wszyscy przyznali, zmiany.

Damian Kruczkowski

 

Raport Stowarzyszenia Akcja Konin na temat przyznawania lokali miejskim organizacjom pozarządowym w Koninie
POBIERZ PDF

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG