akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Urząd Miejski kontroluje organizacje pozarządowe w Koninie

2015/10/16


[vc_row][vc_column][vc_column_text]Od 1 stycznia do końca września 2015 r., Prezydent Miasta Konina, powołując się na art.25 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104, który brzmi : Organ nadzorujący ma prawo: 1) żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów), 2) (uchylony), 3) żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień, kontroluje konińskie organizacje pozarządowe.

Akcja Konin także dostała wezwanie do dostarczenia odpisów uchwał walnego zebrania, ale oprócz tego zażądano od nas znacznie więcej – imiennej listy obecności na walnym zebraniu, protokołu z walnego zebrania i sprawozdania z działalności za ostatni rok. Oprócz tego przysłano nam do wypełnienia odbitą na ksero tabelę, w której znalazła się rubryka na prywatne adresy prezesa i wiceprezesów stowarzyszenia, opis działalności (krótko) i dane które łatwo można znaleźć w Krajowym Rejestrze Sądowym, który zatwierdza zgodność z prawem naszych odbytych walnych zebrań. W tabelce jest też żądanie dołączenia statutu stowarzyszenia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1462″ img_size=”600×450″][vc_column_text]

 

Cieszy nas bardzo, że Urząd Miejski postanowił wreszcie zweryfikować liczbę konińskich organizacji pozarządowych i dane o nich, bo taką otrzymaliśmy informację po naszym piśmie z prośbą o wyjaśnienie, ale protestujemy przeciw niezgodnemu z prawem żądaniu i zbieraniu informacji, o których nie ma mowy w ustawie  na którą Urząd Miejski się powołuje. Treść pisma poniżej:

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1463″ img_size=”large” alignment=”right”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1471″ img_size=”large”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1472″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Odpowiedź otrzymaliśmy już po tygodniu:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_single_image image=”1473″ img_size=”large”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1474″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1475″ img_size=”large”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1476″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]W nawiązaniu do ostatnich w tym piśmie zdań :” Jestem więc przekonany, ze nie sprawi Państwu żadnych problemów przekazanie informacji, o które zostaliście poproszeni. Wszystkie te dane Państwo bez wątpienia posiadają, a ich przekazanie organowi nadzoru to nie tylko wypełnienie zapisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ale także wyraz dobrej woli i wzajemnego szacunku.” W wyrazie naszej dobrej woli i wzajemnego szacunku złożymy więc w Urzędzie Miejskim nasz odpis z KRS, licząc jednocześnie, że te dane wystarczą dla celów ewidencyjnych. Naszym grantodawcom,  na przykład, wystarczają w zupełności.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1477″ img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]P.S. Smuci fakt, że Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego nie zamierza reagować na zbyt duży zakres informacji jakie wymaga od konińskich organizacji Urząd Miejski. Ze swojej strony namawiamy inne do wysyłania odpisów z KRS o do późniejszego zgłaszania do UM wszystkich zmian w zarządach, komisjach rewizyjnych i adresach. Ułatwmy pracę naszym urzędnikom.

Dane wszystkich konińskich organizacji można znaleźć tutaj: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Waldemar Duczmal[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Lista organizacji do których rozesłano zapytania:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1479″ img_size=”large”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1480″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1481″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1482″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1483″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1484″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1485″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row]

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG