akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Uwaga, Wnioskodawcy do KBO!

2019/02/19


Wylęgarnia Pomysłów do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego służy do opracowywania wniosków do KBO, do pokazywania ich innym mieszkańców i wspólnego ich tworzenia, a także miała ułatwić składanie wniosków do Urzędu Miejskiego poprzez możliwość wygenerowania gotowego wniosku. Niestety wniosek, który generuje się w Wylęgarni jest niezgodny z wzorem, który zatwierdziła Rada Miasta Konina w uchwale nr 44 z dn. 30.01.2019 r. 

Wskazujemy różnice, które mogą skutkować błędnym wypełnieniem wniosku, a co za tym idzie nieprzyjęciem go przez Urząd Miejski. Brakuje w nim opisów dla Wnioskodawców i ważnego pola, dotyczącego wyrażenia zgody administratora danego terenu na realizacje na nim inwestycji z KBO. Prosimy Centrum Organizacji Pozarządowych, które odpowiedzialne jest za KBO, o szybkie poprawki w Wylęgarni – składanie wniosków zacznie się za dwa tygodnie.

  1. Wniosek wygenerowany w Wylęgarni – brak informacji o obowiązku wpisania tytułu dużymi literami, opis ma tylko 500 znaków):

     Prawidłowy wniosek wg. uchwały RMK:

 

2. Prawidłowy wniosek wg uchwały RMK zawiera pole na potwierdzenie dostępności obiektu. We wniosku
generowanym w 
Wylęgarni Pomysłów takiego pola brak, co powoduje stwierdzenie błędu formalnego
przy próbie złożenia wniosku.

 

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG