akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Uwagi do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.

2014/09/22


Prezentujemy dzisiaj uwagi zebrane na spotkaniu w Pracowni Miejskiej, dzień po konferencji w Urzędzie Miejskim w Koninie, na której ogłoszono wyniki głosowania nad wnioskami do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (KBO). Staraliśmy się na gorąco zapisać pierwsze odczucia wnioskodawców, głosujących i wszystkich zainteresowanych KBO.

DSCF5626 DSCF5627

 

 

Wszystkie punkty zostały spisane ze ściany, na której uczestnicy spotkania zapisywali swoje subiektywne odczucia. Obok podajemy rozwinięcia niektórych punktów, żeby zrozumiałe było dla wszystkich czytających o czym dyskutowaliśmy. Może w społecznej dyskusji o KBO do jakiej, mamy nadzieję, dojdzie, uda się rozwiązać większość zasygnalizowanych problemów?

Plusy KBO

1) Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że wprowadzenie KBO do naszego miasta jest sporym osiągnięciem partycypacji społecznej.
2) Duża frekwencja – 2358 osób, które wzięły udział w głosowaniu w pierwszej edycji KBO to w naszym odczuciu spory sukces.
3) Dużo rożnorodnych pomysłów.
4) Aktywizacja – KBO zaktywizowało mieszkańców miasta do wyrażania swoich myśli i pokazywania pomysłów na zmiany.
5) Głosowanie od 16 roku życia – zwrócenie uwagi na tych najmłodszych mieszkańców miasta

Minusy KBO

1) Numeracja wniosków – kwestia techniczna, która w naszej ocenie mogła zmienić wynik głosowania (nikt nie zwrócił uwagi na paragraf 7, pkt 4 Regulaminu KBO, w którym wyraźnie zaznaczono w jakiej kolejności wnioski powinny się znaleźć na karcie do głosowania).
2) Utrata kontroli nad realizacją wniosków – chcielibyśmy większej kontroli projektodawców nad realizacja ich wniosków, funkcja doradcza.
3) Zbyt mało lokali wyborczych.
4) Upolitycznienie – wykorzystywanie KBO do promocji polityków i kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych.
5) Niemożliwość odwoływania się w sprawie odrzuconych wniosków ani wyników głosowania.
6) Uprawnieni do głosowania – nieprecyzyjne sformułowanie lub niezrozumienie przez głosujących terminów zamieszkały, zameldowany.
7) Głosy nieważne – nie wiadomo jak oceniano głosy nieważne – czy uznawano za taki głos oddany tylko z parafka podpisu, z niewpisanym adresem zamieszkania?
8) Karty do głosowania – błędy na kartach do głosowania, potwierdziliśmy, że były trzy różne ( zgodna ze wzorem, z podwójnymi kratkami, bez kratek)
9) Ilość kart do głosowania i ich późniejsza dystrybucja do lokali wyborczych – kart było zbyt mało, ich rozwożenie po lokalach budziło wątpliwości głosujących – niezabezpieczenie ich w czasie transportu, przywożone były luzem.
10) Brak kontaktu z wnioskodawcami – brak informacji o zmianie numeracji, niepotwierdzenie przyjęcia wniosku do realizacji.
11) Brak odpowiedzialnych za KBO.

Co można poprawić/zmienić?

1) Stworzenie internetowej platformy do obsługi KBO
2) Przeszkolenie urzędników (chociaż po jednym z każdego wydziału) z Regulaminu KBO
3) Nawiązanie współpracy z Państwową Komisja Wyborczą – skorzystanie z jej doświadczeń w obsłudze wyborów.
4) Kontraktacja obsługi KBO przez organizacje
5) Przedstawienie wyliczeń kosztów dla odrzuconych wniosków.
6) Szybsza informacja na stronie www.kbo.konin.pl
7) Wprowadzić także średnie projekty np. mieszczące się w granicach 30 tys. zł – 200 tys. zł
8) Nie przyjmowanie projektów, które powinny znajdować się w budżecie miejskim ( drogi, chodniki, dokumentacje projektowe itp)
9) Stworzenie katalogu wniosków, w którym opisane będą dokładnie wszystkie zgłoszone pomysły i większa ich promocja.
10) Szersze włączenie do promocji KBO spółdzielni mieszkaniowych.
11) Rozszerzenie formy głosowania – korespondencyjne, przez internet.
12) Mniej danych osobowych na kartach do głosowania.
13) Rewaloryzacja kwoty przeznaczonej na KBO – jej wzrost proporcjonalny do wzrostu budżetu miejskiego.
14) „Hyde park” promujący wnioski w innym terminie, np. Dni Konina, Feta na zakończenie lata.

To dopiero początek dyskusji o KBO. Czekamy na Wasze uwagi, które będziemy starannie zapisywać i wykorzystywać w naszych pracach nad KBO. Prześlemy je także do urzędników odpowiedzialnych za KBO.
Piszcie na adres akcja@akcjakonin.pl.

 

W.Duczmal

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG