akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Zmiany w Zarządzie Akcji Konin

2014/01/21


Możemy już oficjalnie podać informację o zmianie w Zarządzie Akcji Konin.
16 stycznia 2014 r. została zatwierdzona przez Krajowy Rejestr Sądowy. 28 grudnia 2013 r. z funkcji prezesa stowarzyszenia zrezygnował Waldemar Duczmal i w wyniku uchwały zarządu nr 13/2013 o ponownym podziale funkcji w Zarządzie Akcji Konin (§ 23 pkt 6 statutu) na prezesa Akcji Konin wybrany został Janusz Miedziński. Dotychczasowy prezes będzie pełnił funkcje wiceprezesa.
Janusz, powodzenia!

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG