akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Transformacja energetyczna – relacje filmowe ze spotkań

2019/11/09


Debata z politykamii samorządowcami zakończyła 8 października serię spotkań organizowanych przez Akcję Konin w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo i żywność w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej w regionie” finansowanego przez Unię Europejską (program Make Europe Sustainable for Allza pośrednictwem Instytutu na Rzecz Ekorozwoju).

W debacie wzięli udział :

Władysław Kocaj (PSL),

Piotr Korytkowski (prezydent Konina),

Paulina Nowak (Lewica),

Maciej Sytek (Koalicja Obywatelska),

Marek Waszkowiak (PiS).

Obszerne fragmenty spotkania są dostępne w Internecie:

https://youtu.be/ynj8LzVWh_Y  (fragment debaty dotyczący głównie odkrywki planowanej w Ościsłowie)

https://youtu.be/HOx2CXlMfzk(dyskusja dotycząca konieczności bądź braku konieczności planowania odejścia od wydobycia węgla)

https://youtu.be/mfXzg6z0AkY(pomoc rządowa i klaster miejski tworzony w Koninie)

Relacje z poprzednich spotkańrównież są (lub będą w najbliższym czasie dostępne w Internecie).

Były to następujące spotkania:

z Marcinem Popkiewiczem, analitykiem megatrendów, fizykiem, dziennikarzem, pisarzem, redaktorem portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl; przewodniczącym polskiego oddziału ASPO (Association for the Study of Peak Oil)

https://tvwarta.pl/czy-ekologia-sie-oplaca/

(megatrendy gospodarczo-zasobowo-środowiskowe i ich powiązania;  problem paliw kopalnych jako fundamentu gospodarki oraz problem kosztów ubocznych tego zjawiska: od szkód górniczych i smogu po koszty importu i zmianę klimatu; diagnoza sytuacji i możliwe kierunki działań)

z Miłosławą Stępień (sprawiedliwa transformacja), Agatą Kuźmińską (kalendarium transformacji)oraz autorami filmu Human Energy, Adamem Dzienisem i Weroniką Bloch

https://tvwarta.pl/rozmowy-o-transformacji-wschodniej-wielkopolski/

z Ewą Sufin-Jacquemart z Fundacji Strefa Zieleni, Dianą Lelonek z Instytutu dla żywych rzeczy oraz Małgorzatą Broniszewską ze Stowarzyszenia Zmieniamy Konin

mówiliśmy o:

– kierunku rozwoju rolnictwa na świecie, w UE i w Polsce i ich konsekwencjach;

– wyzwaniach, jakimi są zmiany klimatu, pogłębiające się nierówności społeczne, masowo występujące choroby cywilizacyjne oraz inne problemy;

– agroekologii jako nowej oficjalnej linii transformacji rolnictwa odpowiadającej na powyższe wyzwania i zgodnej z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ;

– tworzeniu lepsze warunków dla małych i średnich gospodarstw rolnych, rynkach zbytu i sprzedaży bezpośrednią (RWSy, kooperatywy spożywcze, stałe targowiska) oraz dodatkowych źródłach dochodów np. rozwoju agroturystyki i produkcji energii odnawialnej (przykłady sukcesów z innych krajów);

– istniejącym już, a także o postulowanym przez rolników, wsparciu ze strony Unii Europejskiej dla transformacji pro-ekologicznej i produkcji żywności wysokiej jakości (WPR i Wspólna Polityka Żywności);

– organizowaniu się przez mieszkańców Unii po to, by przyspieszyć konieczną transformację (platformy, ruch Good Food Good Farming);

– roli wymiany wiedzy i doświadczeń, nowej roli ODRów i CDRów;

– możliwości wykorzystania nieużytków pokopalnianych jako pożytku dla pszczół;

– możliwościach uprawy ziół na terenach pokopalnianych;

– ekosystemach powstających na hałdach pokopalnianych i projekcie „Hałda rokitnikowi”.

Spotkanie z Pawłem Olechnowiczem, przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) w Komisji Europejskiej

dotyczyło przede wszystkim sprawiedliwej transformacji w naszym regionie i możliwości wsparcia jej przez Unię Europejską.

Problemy, które poruszaliśmy, to m.in.:

  1. zdiagnozowanie regionalnego rynku pracy i zidentyfikowanie potencjałów;
  2. zapewnienie pracownikom możliwości zdobycia nowych kwalifikacji w branżach, w których występuje niedobór siły roboczej;
  3. opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu pośrednictwa pracy w sytuacji nagłych wstrząsów na rynku pracy;
  4. opracowanie i wdrożenie programu osłon na okres przejściowy dla pracowników.

 

 

 

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG