akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Publiczny Rejestr Umów w Koninie!

2014/08/03


My, mieszkańcy, mamy prawo wiedzieć, w jaki sposób wydawane są publiczne pieniądze. Część pieniędzy z budżetu Konina wydawana jest w drodze przetargu; informacje o wartości, wykonawcach i przedmiocie zamówienia umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Przy zakupach na mniejsze kwoty procedura przetargowa nie ma zastosowania, a informacje o nich zazwyczaj nie są publicznie udostępniane.
W wyniku oddolnych inicjatyw obywatelskich w wielu miastach w Polsce powstały publicznie dostępne rejestry umów cywilnoprawnych. Umieszczanie ich w BIP jest dobrą praktyką, wpływa pozytywnie na poziom zaufania obywateli wobec instytucji samorządowych, zmniejsza ryzyko wystąpienia nadużyć, a także przyczynia się do wyrównania szans osób i firm ubiegających się o realizację zleceń czy usług na rzecz miasta. Dodatkową korzyścią z publikacji rejestru jest zwolnienie urzędu z obowiązku indywidualnego udostępniania takich informacji na wniosek – zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

Stowarzyszenie Akcja Konin zwróciło się do Urzędu Miasta Konina z prośbą o udostępnienie zestawienia umów cywilnoprawnych zawartych przez Urząd Miasta Konina w roku 2013 oraz z wnioskiem o udzielenie informacji na temat sposobu przechowywania i gromadzenia informacji. Przy okazji zapytaliśmy, czy planowana jest publikacja takiego rejestru na stronach miejskich. Poinformowano nas, że urząd aktualnie przygotowuje się do publikacji zbioru/zbiorów umów w Biuletynie Informacji Publicznej. Oznacza to, że Konin wkrótce dołączy do grona miast, które podejmują działania na rzecz zwiększenia przejrzystości działań organów administracji publicznej.

O postępach w sprawie będziemy informować na bieżąco, a już teraz zapraszamy Was do zapoznania się z Totalnym Rejestrem Umów Publicznych (TRUP) prowadzonym przez Sieć Obywatelską – Watchdog Polska w którym możecie zobaczyć zestawienia wydatków innych miast stworzone w oparciu o rejestry umów!

Janusz Miedziński

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG